36 08 60 88 21 98+

شیخ بهایی شمالی - بن بست صبا پلاک 4​

اسفنکتروتوم بیلیاری

وسیله ای که در ERCP به منظور کانوله کردن ( گشاد کردن ) مجاری صفراوی جهت استنت گذاری و یا خارج کردن سنگ صفراوی ( با استفاده از ابزار های مربوطه ) مورد استفاده قرار میگیرد . 

با قابلیت چرخش

در سایز و مدل های های مختلف

دارای تاییدیه های معتبر

 

 اسفنکتروتوم 

اسفنکتروتوم برای کانولاسیون  مجاری صفراوی  در (ERCP) و اسفنکتروتومی استفاده می شود. پس از برش و کانولاسیون   ،می توان لوازم جانبی آندوسکوپی مورد نظر را از طریق آن به سمت مجرای صفراوی وارد کرد. 

  امکانات:

   – نوک گرد با قطر مناسب 
   -قابل  چرخش، کارآمد و دقیق .

sphincterotome

Endoscopic biliary sphincterotomy refers to the transection of the biliary sphincter within the ampulla of Vater (also referred to as the papilla or the major duodenal papilla of Vater). Cannulation of the bile duct is followed by high frequency current applied with a special knife (sphincterotome) to incise the circumferential muscle within sphincter of Oddi. Sphincterotomy is a technically complex procedure that is performed under direct endoscopic visualization and fluoroscopic guidance.

تلفن : 

TEL:+98 21 88 60 08 36

FAX : +98 21 88 60 08 37 داخلی 102

آدرس :

تهران  – شیخ بهایی شمالی –

بن بست صبا – پلاک 

برای تماس با ما :

برای پشتیبانی و پاسخ به درخواست ها :

email : info@bsekad.com