36 08 60 88 21 98+

شیخ بهایی شمالی - بن بست صبا پلاک 4​

گاید وایر

کاتترهای صفراوی برای تعیین طول استنت(مورد نیاز) و هدایت جهت وارد کردن استنت و سایر ملزوماتercp طراحی شده اند.

اسفنکتروتوم

کاتترهای صفراوی برش مجرای تنگ که از طریق مجرای یک دئودنوسکوپ وارد مجاری صفراوی می شوند.

استنت پلاستیکی

استنت‌هاي صفراوي كه از مواد پليمري، از قبيل پلي اتيلن، سيليكون، تفلون، يا سيلاستيك ساخته مي‌شوند و در چندين اندازه مختلف توليد مي‌شوند تا با قسمت خاصی از مجاری صفراوي تطابق پيدا كنند و/يا از جابجايي آن ها جلوگيري شود.

بالون خروج سنگ

کاتترهای صفراوی بازیافتی که جهت استخراج سنگ از مجاری صفراوی طراحی شده اند. این کاتترها دارای یک نوک انتهایی مدور شامل دارای یک بالون هستند و قطر آن ها معمولاً برای حالت خالی بودن بالون 2mm و برای حداکثر پر باد بودن بالون 12mm است.

استنت فلزی بیلیاری

استنت‌هاي صفراوي كه از مواد پليمري، از قبيل پلي اتيلن، سيليكون، تفلون، يا سيلاستيك ساخته مي‌شوند و در چندين اندازه مختلف توليد مي‌شوند تا با قسمت خاصی از مجاری صفراوي تطابق پيدا كنند و/يا از جابجايي آن ها جلوگيري شود.

تلفن : 

TEL:+98 21 88 60 08 36

FAX : +98 21 88 60 08 37 داخلی 102

آدرس :

تهران  – شیخ بهایی شمالی –

بن بست صبا – پلاک 

برای تماس با ما :

برای پشتیبانی و پاسخ به درخواست ها :

email : info@bsekad.com