36 08 60 88 21 98+

شیخ بهایی شمالی - بن بست صبا پلاک 4​

محصولات

ملزومات آندوسکوپی

فورسپس بیوپسی – اسنیر پلی پکتومی – هموکلیپ – سوزن تزریق – بالون دیلاتاسیون

اسفنکتروتوم – بالون خروج سنگ – گاید وایر – استنت پلاستیکی – استنت بیلیاری فلزی

بند لیگاتور

It is assorted with endoscope to ligature the esophageal varicosity blood vessels in clinics

پگ PEG

LUXURY PEG KIT “FEEDING TUBE”

پالس اکسیمتر

پالس اکسیمتر

تلفن : 

TEL:+98 21 88 60 08 36

FAX : +98 21 88 60 08 37 داخلی 102

آدرس :

تهران  – شیخ بهایی شمالی –

بن بست صبا – پلاک 

برای تماس با ما :

برای پشتیبانی و پاسخ به درخواست ها :

email : info@bsekad.com