36 08 60 88 21 98+

شیخ بهایی شمالی - بن بست صبا پلاک 4​

سالها تجربه

شرکت بهبود سلامت e-KAD با مسئولیت محدود در سال 1392 تأسیس شد . حیطه کاربری شرکت در زمینه تحقیق و توسعه، فروش تجهیزات پزشکی تشخیصی و درمانی آندوسکوپی است. محصولات اصلی ما عبارتند از: فورسپس بیوپسی یکبار مصرف، بالون دیلاتاسیون ، گایدوایر هیدروفیلیک ، بالون خروج سنگ، اسنیر پلیپکتومی یکبار مصرف و غیره..

PEOPLE TRUST YOU, YOU TRUST US

مصرفی و ملزومات آندوسکوپی و بیهوشی

پالس اکسیمتر


PULSE OXIMETER MODEL JPD-500D

PEG

تیوب تغذیه یا PEG : -PERCUTANEOUS ENDOSCOPIC GASTROSTOMY:​

ERCP

GUIDEWIRE STONE EXTRACTION BALLOON SPHINCTEROTOME STENTS

ملزومات آندوسکوپی

Disposable endoscopic diagnostic and therapeutic equipment except ERCP​

پالس اکسیمتر JUMPER (MODEL: JPD-500D)

  پالس اکسیمتر انگشتی

  برند : JUMPER 

  دارای تاییدیه FDA

  سالی هزاران صادرات به آمریکا در دوران پاندمی

  صفحه رنگی

  نمایش درصد اکسیژن اشباع SPO2 

  نمایش ضربان قلب PR

  دارای منحنی پلیتیسموگرام

  نمایش درصد PI 

تلفن : 

TEL:+98 21 88 60 08 36

FAX : +98 21 88 60 08 37 داخلی 102

آدرس :

تهران  – شیخ بهایی شمالی –

بن بست صبا – پلاک 

برای تماس با ما :

برای پشتیبانی و پاسخ به درخواست ها :

email : info@bsekad.com